سایر زبان ها

  • امنیت صفحه نمایش موبایل
  • امنیت صفحه نمایش موبایل

امنیت صفحه نمایش موبایل

شرح: نمایش سریال ها

اندازه: 120 * 70 * 60mm

مواد:  سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

رنگ: شفاف

کابل: PU Spring

طول کابل: 50cm

لوازم جانبی: 3M glue/ Screw

  • اطلاعات فروشگاه

پرسش آنلاین