سایر زبان ها

  • EAS Sew-in Label
  • EAS Sew-in Label

EAS Sew-in Label

شرح: AM برچسب دوخت

فرکانس: 58KHz

ابعاد: 75 * 20 میلی متر / سفارشی

  • اطلاعات فروشگاه

پرسش آنلاین