همه دسته بندی ها

سایر زبان ها

  • برچسب دوخت EAS
  • برچسب دوخت EAS

برچسب دوخت EAS

شرح: AM برچسب دوخت

فرکانس: 58KHz

ابعاد: 75 * 20 میلی متر / سفارشی

  • اطلاعات فروشگاه

پرسش آنلاین