همه دسته بندی ها

سایر زبان ها

  • DP001 + نمایش خود هشدار موش صحرایی
  • DP001 + نمایش خود هشدار موش صحرایی

DP001 + نمایش خود هشدار موش صحرایی

شرح: نمایش سری های هشدار دهنده

حجم: 37 * 15 * 13mm

مواد:  سیستم ترمز ضد قفل (ABS)

رنگ: سیاه پوست

کابل: Two Spring cable

  • اطلاعات فروشگاه

پرسش آنلاین