سایر زبان ها

  • Display Self-alarm security
  • Display Self-alarm security

Display Self-alarm security

شرح: نمایش خود زنگ خطر

اندازه: 140 * 130 * 130mm

مواد:  ABS & Aluminium allory

رنگ: مروارید سفید

طول: 90cm

لوازم جانبی: 3M glue/Power adaptor

  • اطلاعات فروشگاه

پرسش آنلاین