Ieithoedd Eraill

  • RF 8.2MHz System
  • RF 8.2MHz System

RF 8.2MHz System

Dimensiwn: 159*35*13Cm

Deunydd: Acrylig 

Amlder: 8.2MHz 

Foltedd: 220/110V

Maint Carton: 170*40*15Cm

Pacio: 1pc/ctn, 20Kg, 0.1CBM

  • Gwybodaeth am y Cynnyrch

Mae systemau EAS yn gweithredu o egwyddor syml waeth beth fo'r gwneuthurwr neu'r math penodol o dechnoleg a ddefnyddir: trosglwyddydd yn anfon neges ar amleddau diffiniedig at dderbynnydd. Mae hyn yn creu ardal wyliadwriaeth, fel arfer mewn eil dalu neu allanfa yn achos siopau manwerthu. Ar ôl dod i mewn i'r ardal, tag neu label gyda nodweddion arbennig yn creu aflonyddwch, sy'n cael ei ganfod gan y derbynnydd. Mae'r union ddull y mae'r tag neu'r label yn tarfu ar y signal yn rhan nodedig o wahanol systemau EAS. Er enghraifft, gall tagiau neu labeli newid y signal drwy ddefnyddio cyffordd lled-ddargludyddion syml (bloc adeiladu sylfaenol cylched integredig), cylched wedi'i tiwnio sy'n cynnwys inductor a chapacitor, stribedi neu wifrau magnetig meddal, neu'n dirgrynu tanwyr.

Drwy ddylunio'r signal aflonyddedig a grëwyd gan y tag ac a ganfuwyd gan y derbynnydd yn nodedig ac nid yw'n debygol o gael ei greu gan amgylchiadau naturiol. Y tag yw'r elfen allweddol, amdano greu signal unigryw er mwyn osgoi galwadau ffug. Mae'r aflonyddwch yn yr amgylchedd electronig a achosir gan dag neu label yn creu cyflwr larwm sydd fel arfer yn dangos bod rhywun yn dwyn o siopau neu'n tynnu eitem a ddiogelir o'r ardal.

Mae natur y dechnoleg yn pennu pa mor eang y gall yr eil allanfa / mynediad fod. Mae systemau ar gael sy'n gorchuddio o eil gul hyd at agoriad siop mall eang. Yn yr un modd, mae'r math o dechnoleg yn effeithio ar hwylustod gwarchod (rhwystro neu ddadwenwyno'r signal), gwelededd a maint y tag, cyfradd y galwadau ffug, canran y gyfradd synhwyro (cyfradd dewis), a chost.

Mae ffiseg tag EAS penodol a thechnoleg EAS sy'n deillio o hynny yn pennu pa ystod amlder a ddefnyddir i greu'r ardal wyliadwriaeth. Mae systemau EAS yn amrywio o amleddau isel iawn drwy'r ystod amlder radio. Yn yr un modd, amleddau gwahanol hyn yn chwarae rhan allweddol wrth sefydlu'r nodweddion sy'n effeithio ar weithrediad.

YMCHWILIAD AR-LEIN

  • Rhowch gynnig ar god newydd