इतर भाषा

Tel: 400-021-9985

HD001-1æ ‰ <æŒ é ‡ 'एक ± žæŽ ¢ æμ <एक ™ ¨

电源:9व्ही 标准 或 可 充电 电池 (270MW)

工作 频率:22kHz

工作 电流:50मा <

工作 电压:7-9v

充电 电压:直流 12V 或 9V 交流

操作 温度:-5℃ ते 55 ℃

净 重量:411克

尺寸:410मि.मी. (长)×85मि.मी. (宽)×45मि.मी. (高)

包装:20pcs / 箱,13.4公斤,0.067立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • एक नवीन कोड प्रयत्न करा