इतर भाषा

Tel: 400-021-9985

D001 磁力 开锁 器

尺寸:Φ75*22मि.मी.

磁力:≥6000高斯

重量:250克

包装:100个 / 箱,23公斤,0.028立方米

  • 产品 信息

在线 咨询

  • एक नवीन कोड प्रयत्न करा