ພາສາອື່ນ

Tel: 400-021-9985

P003 圆锥形钉

描述:光钉 / 槽钉

尺寸:直径 14mm

长度:16/19/21/24/50mm

包装:10000个 / 箱 22 公斤 0028 立方米

  • 产品信息

在线咨询

  • ພະຍາຍາມເປັນລະຫັດໃຫມ່