ភាសា​ដ៏​ទៃ​ទៀត

Tel: 400-021-9985

T003 防盗购物袋

描述:安全购物袋,æ <‰ç'¢å¤'é ... 有ç£ដែលជា> é ",è¢ <å† ... æœ‰å° "E ¢" æមួយ£° C £ç£æ£ "

频率:8.2MHz / 58khz / em

尺寸:60*60សង់​ទី​ម៉ែ​ត

颜色:è "E ‰ការ៉េ / អ៊ី€‰

  • 产品信息

在线咨询

  • សូមព្យាយាមលេខកូដថ្មី